Reklam haqqında əsas anlayışlar və ümumi tələblər hansılardır?

Reklam nədir? Reklamla əlaqəli ümumi müddəalar “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu ilə tənzimlənir. Qanunun 2-ci maddəsində reklamın anlayışı verilərək qeyd olunub ki, reklam istehlakçısının diqqətini...

Lizinq müqaviləsi nədir və tərəfləri kimlərdir?

Lizinq müqaviləsi nədir və digər mülki müqavilələrdən nəyə görə fərqlənir? Lizinq münasibətləri, əsasən, üçtərəfli münasibətlər olmaqla lizinq verən, lizinq alan və satıcı (mal verən) arasındakı...

Sığorta ödənişinin verilməsindən hansı hallarda imtina olunur?

Sığorta ödənişi nədir? Sığorta ödənişi sığorta hadisəsi baş verdikdə icbari sığorta qanunlarına və ya sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyasıdır. Sığorta ödənişinin məbləği necə müəyyən...

İctimai nəqliyyatda sərnişinlərin hansı hüquqları var?

  sərnişin daşımaları üçün açılmış istənilən marşrut üzrə istənilən nəqliyyat növünə bilet almaq (gediş haqqı ödəniş aləti ilə ödənildiyi hallar istisna olmaqla); alınmış biletə uyğun...

Polis hansı hallarda xüsusi vasitədən və odlu silahdan istifadə edə bilər?

Polis əməkdaşı tərəfindən hər hansı şəxsə qarşı fiziki qüvvə, xüsusi vasitə və ya odlu silahdan istifadə olunması halları "Polis haqqında" Qanunun 26-cı və 27...
Pul

Sağlamlığa vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi qaydası necədir?

Zərərin hansı növləri var? Zərərin iki növü vardır: Mənəvi və maddi zərər Mənəvi zərər insanın anadangəlmə və ya qanun əsasında ona mənsub olan şəxsi qeyri-əmlak xarakterli (şərəf, ləyaqət,...

Evlər hansı hallarda icbari sığortaya cəlb edilir?

Əmlak sığortası zamanı sığortalanan risklər hansılardır? Əmlakın sığortası zamanı əmlakın zədələnməsi, itirilməsi (məhv olması) və çatışmazlığı, eyni zamanda əmlak hüquqlarının itirilməsi ilə bağlı risklər sığortalanır. Hansı...

Fövqəladə hallar zamanı nə edilməlidir?

Fövqəladə hal nədir? Fövqəladə hal - ətraf mühitə və insan səhhətinə ziyan vura, maddi və mənəvi itkilərə səbəb ola bilən təhlükəli hadisədir. Fövqəladə hallar hansılardır? Fövqəladə hallar...

Bankdakı əmanətlərə görə kompensasiya necə alınır?

Əmanət  nədir? Hesablanmış faizlər də daxil olmaqla, bankın milli və xarici valyutada qəbul etdiyi,  həmçinin qanunvericiliyə və ya müqaviləyə əsasən geri ödəməli olduğu pul...

Banklar necə ləğv edilir?

Bankın ləğvi 2 qaydada həyata keçirilir: Könüllü ləğv; Məcburi ləğv. Bankın könüllü ləğvi prosesi necə baş verir? Bank ona verilmiş bank lisenziyasının və ya  onun filial...