Rüsumun hesablanması

Dövlət rüsumu hansı hallarda geri qaytarılır?

Dövlət rüsumu nədir? Dövlət rüsumu – dövlət orqanları və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar tərəfindən hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası zamanı göstərilən və hüquqi nəticələrin yaranmasına səbəb...

Mülki iddianın verilməsi qaydası necədir?

Öncəliklə, qeyd olunmalıdır ki, mülki iddia mülki mühakimə icraatı ilə yanaşı, həm də cinayət icraatında da verilə bilər. Bu halda mülki iddianın hər iki...

Vəkil hansı hallarda dövlət hesabına hüquqi yardım göstərir?

Dövlət hesabına hüquqi yardımın göstərilməsi Dövlət bəzi kateqoriyalara məxsus şəxslərin məhkəmələrdə təmsil olunmaları üçün öz hesabına həmin şəxsləri pulsuz vəkillə təmin edir və ya bəzi...

Vərəsəlik şəhadətnaməsi nədir və necə verilir?

Vərəsəlik şəhadətnaməsinə məxsus normalar Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin (Mülki Məcəllə) 1321-1325-ci maddələri ilə tənzimlənir. Belə ki, Mülki Məcəlləyə görə qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda vərəsəlik şəhadətnaməsinin...

Təhsildən kənar qalmış şəxslərin təhsil alması necə tənzimlənir?

Fərdi təhsil nədir? Müxtəlif səbəblərdən uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər, eləcə də ümumi təhsil müəssisələrində hər hansı sahə üzrə xüsusi istedadı ilə fərqlənən...

İşçilərin fərdi və kollektiv hüquqları hansılardır?

İşçilərin fərdi hüquqları aşağıdakılardır: Öncəliklə, işçi dedikdə qanunla hansı şəxslərin nəzərdə tutulduğunu aydınlaşdırmaq məqsədəuyğundur. Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsində işçiyə işəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək...

Əsassız varlanma nədir?

Əsassız varlanma hansı öhdəliklərə aid edilir? Öncəliklə qeyd olunmalıdır ki, Mülki Məcəllənin 14.2-ci maddəsində hüquq və öhdəliklərin yaranma əsaslarından biri kimi əsassız varlanma göstərilmişdir....

Reklam haqqında əsas anlayışlar və ümumi tələblər hansılardır?

Reklam nədir? Reklamla əlaqəli ümumi müddəalar “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu ilə tənzimlənir. Qanunun 2-ci maddəsində reklamın anlayışı verilərək qeyd olunub ki, reklam istehlakçısının diqqətini...

Lizinq müqaviləsi nədir və tərəfləri kimlərdir?

Lizinq müqaviləsi nədir və digər mülki müqavilələrdən nəyə görə fərqlənir? Lizinq münasibətləri, əsasən, üçtərəfli münasibətlər olmaqla lizinq verən, lizinq alan və satıcı (mal verən) arasındakı...

Sığorta ödənişinin verilməsindən hansı hallarda imtina olunur?

Sığorta ödənişi nədir? Sığorta ödənişi sığorta hadisəsi baş verdikdə icbari sığorta qanunlarına və ya sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyasıdır. Sığorta ödənişinin məbləği necə müəyyən...