Hüquqşünas

“Şirinlik”, yoxsa rüşvət?

Hədiyyə vermək insana verilən dəyərin göstəricisidir və bütün mədəniyyətlərdə hədiyyələşmək müsbət hal hesab olunur. Bu, həmçinin sosial münasibətlərin qurulmasında da faydalıdır. Bununla belə, vəzifəli...
Pasportlar

İkili vətəndaşlığın problemləri və həll yolları

Kimlər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı hesab olunur? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanununun 1-ci maddəsində deyilir ki, “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə görə, Azərbaycan dövlətinə mənsub olan,...
Hüquqşünas

Azərbaycan hüququ: fəlsəfəsi və gerçəkləri (V yazı)

Hüquq elmi (beşinci yazı) Hüquq elmini hüquq doqmatikası və ya analitik yurisprudensiya adlandırırlar. Onun tədqiqat predmeti qanunvericilik, hüquqla tanınan adətlər, geniş anlamda qanunvericiliyin tətbiqi, təfsiri, məhkəmə...
Hüquqşünas

Azərbaycan hüququ: fəlsəfəsi və gerçəkləri (IV yazı)

Məhkəmə hakimiyyəti (dördüncü yazı) Yuxarıda qeyd etdim ki, hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipinə görə, məhkəmə hakimiyyəti hakimiyyətin müstəqil qoludur. Məhkəmə hakimiyyəti qanunverici və icra hakimiyyətinin qanunları pozmasının qarşısını...
Hüquqşünas

Azərbaycan hüququ: fəlsəfəsi və gerçəkləri (III yazı)

İcra hakimiyyəti Bizdə qanunvericilik var, hüquqyaratma prosesi yoxdur. Birinci formal qanunlar yaratmaqla, ikinci hüquq qanunları yaratmaqla məşğul olur. Birinci – hakimiyyətin hüququnu, ikinci – hüququn...
Hüquqşünas

Publuk hüquqi şəxslər: cavabsız suallar

“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Qanun (bundan sonra – PHŞ) 2015-ci il dekabrın 29-da, onun tətbiqi barədə Prezident Fərmanı 2016-cı il fevralın 3-də qəbul edilib....
Hüquqşünas

Azərbaycan hüququ: fəlsəfəsi və gerçəkləri (II yazı)

(ikinci yazı) Hüquq və hüquq fəlsəfəsi Hüquq – azadlıqdır deyirlər. Fərdlərin azadlığı onların iradəsinin azadlığıdır. Aristotel, H.Hrotsi və ardıcılları hüququn iradi xarakterini iradi qaydalarda, Russo ümumi...
Hüquqşünas

Azərbaycan hüququ: fəlsəfəsi və gerçəkləri (I yazı)

(Birinci yazı) Hüquq və hüquq fəlsəfəsi Uzun illərdir ki, Azərbaycan hüququnun fəlsəfəsini anlamağa çalışıram. Hüquqdan da artıq yaşı olan hüquq fəlsəfəsi ictimai-iqtisadi formasiyaların süzgəcindən keçib bu...
Tələbə

Cinayət hüququnda alibi

Açar sözlər: təqsirsizlik prezumpsiyası, alibi, hadisə yeri, sübut Hüquqi və demokratik dövlət olan Azərbaycan Respublikasının hüquq müəyyən edən normatik aktları da bu cür dövlətin riayət...
Vəkillər Kollegiyasının Vəkillərin İntizam Komissiyasının Katibi

İş yerlərində baş verən korrupsiya halları ilə bağlı məlumat vermənin əsasları

İlk dəfə 1963-cü ildə Otto Otepkanın təhlükəsizlik riskləri ilə bağlı ABŞ Senatına verdiyi hesabatda istifadə edilən bu termin 1980-ci illərdə geniş şəkildə araşdırılmağa başlanılmışdır.1...