Hüquqi Xidmətlər

“Benefisiar” Hüquqi Yardım Mərkəzi olaraq sizə aşağıdakı hüquq xidmətlərimizi təklif edirik. Hər bir xidmətlə bağlı suallarınızı saytımızın “Sual ver” bölməsində, o cümlədən Facebook, Instagram, telegram səhifələrimizdən ünvanlaya bilərsiniz.

 Ailə hüququ:

 • Ailə hüququ üzrə məsləhətlərin verilməsi:
 • Nikahın bağlanması şərtləri, nikaha xitam verilməsi, nikahın etibarsızlığı;
 • Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi, payların müəyyən edilməsi, ər-arvadın öhdəlikləri üzrə məsuliyyət;
 • Atalığın müəyyən edilməsi;
 • Uşağın öz valideynləri və digər qohumları ilə ünsiyyətdə olması;
 • Valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması və məhrumetmə;
 • Aliment tələbi, ödənilməsi, tutulması qaydası (alimentin artırılması, azaldılması);
 • Övladlığa götürmə və s.

            Mülki, inzibati, cinayət işlərinin aparılması üzrə məsləhətlərin verilməsi:

 • Müxtəlif növ müqavilələrin tərtibi, bağlanması, dəyişdirilməsi və ləğvi, öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi  qaydaları ilə bağlı hüquqi məsləhətlərin verilməsi;
 • Daşınmaz və daşınar əşyalara mülkiyyət hüquqlarının əldə edilməsi, itirilməsi, dövlət qeydiyyatı, mənzilə qeydiyyat və qeydiyyatdan çıxarılma, ümumi, paylı və birgə mülkiyyət, yaşayış sahəsindən istifadə hüququnun əldə edilməsi, girov, ipoteka, etibarnamənin verilməsi qaydaları, vərəsəlik hüququ münasibətləri, məhkəmə aiddiyətinin müəyyən edilməsi, məhkəmə instansiyalarına şikayətlərin verilməsi qaydaları ilə bağlı hüquqi məsləhətlərin verilməsi və s.
 • Mülki işlər üzrə ərizə, şikayət, iddia ərizəsi, vəsatət, apellyasiya şikayəti və s. sənədlərin hazırlanması və müştərilərin məhkəmədə və digər qurumlarda maraqlarının müdafiə olunması;
 • İnzibati xəta, inzibati məsuliyyət və məsuliyyətdən azad olunma, ayrı-ayrı inzibati xətalar və tətbiq olunan inzibati tənbeh növləri üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi və müştərilərə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi;
 • İnzibati mübahisələr üzrə məhkəmə aidiyyətinin müəyyən edilməsi, məhkəmə instansiyalarına şikayətlərin verilməsi və s. məsələlərə dair hüquqi məsləhətlərin verilməsi və müştərilərin məhkəmə və digər qurumlarda maraqlarının müdafiə olunması;
 • İnzibati işlər üzrə ərizə, şikayət, iddia ərizəsi, etiraz, vəsatət, apellyasiya şikayəti və s. sənədlərin hazırlanması;
 • Ayrı-ayrı cinayətlər və cəzalar, cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad olunma ilə bağlı hüquqi məsləhətlərin verilməsi və müştərilərə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi;
 • Prosessual məcburiyyət tədbirləri, cinayət mühakimə icraatında mülki iddia, məhkəmə aidiyyəti, məhkəmə instansiyalarına müraciət müddətləri, məhkəmə qərarlarından şikayət verilməsi qaydaları və s. məsələlər üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi və müştərilərin maraqlarının məhkəmədə və digər qurumlarda müdafiəsi;
 • Cinayət işləri üzrə ərizə, şikayət, iddia ərizəsi, etiraz, vəsatət, apellyasiya şikayəti və s. sənədlərin hazırlanması.

Əmək hüququ 

Əmək münasibətləri üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi:

 • Əmək müqaviləsinin bağlanması, dəyişdirilməsi və xitamı (qanunsuz işdən çıxarma) ilə bağlı məsələlər üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi;
 • Əmək haqqının və məzuniyyət haqqının düzgün hesablanmaması, işdən çıxarkən son haqq-hesabın düzgün aparılmaması ilə bağlı məslələr üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi;
 • Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyətinin tətbiqi qaydaları, işçi və işəgötürənin maddi məsuliyyəti və onun həlli qaydaları, işçilərin sığortası və s. məsələlər üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi;
 • Əmək mübahisələri üzrə ərizə, şikayət, iddia ərizəsi, etiraz, vəsatət, apellyasiya şikayəti və s. sənədlərin hazırlanması.

             Sosial Təminat Hüququ

Sosial təminat hüququ üzrə məsləhətlərin verilməsi:

 • Əmək pensiyaları, müavinətlər, təqaüdlər və digər sosial ödənişlərin verilməsi qaydaları üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi;

 Əlilliyin qiymətləndirilməsi, təyini edilməsi, habelə əlilliyin təyin olunmasından imtina edilməsi ilə bağlı müraciətlər üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi;

 •  Ünvanlı dövlət sosial yardıma müraciətin edilməsi şərtlərinə dair hüquqi məsləhətlərin verilməsi, elektron qeydiyyatın aparılmasına köməklik göstərilməsi;
 • Əlilliyi olan şəxslərin avtomobil, motorlu araba və digər reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunması və s. məslələr üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi.

Vergi hüququ

Vergi münasibətləri ilə bağlı hüquqi məsləhətlərin verilməsi:

 • Ayrı-ayrı vergilərin tutulması, ödənilməsi qaydaları, vergidən azadolmalar, vergi güzəştləri, vergi dərəcələri, vergi hesabatlarının təqdim edilməsi qaydaları üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi;
 • Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin (VÖEN) açılması, ləğvi üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi;
 • Artıq ödənilmiş vergi məbləğlərinin və tutulmaların qaytarılması və s. məsələlər üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi;
 • Vergi orqanlarının çıxardığı qərarlardan şikayətlərin tərtib edilməsi, habelə vergi mübahisələri üzrə ərizə, şikayət, iddia ərizəsi, apellyasiya şikayəti və s. sənədlərin hazırlanması.

Korporativ hüquq

 • Bütün növ hüquqi şəxslərin yaranması,  qeydiyyatı, ləğvi, ayrılması, bölünməsi, birləşməsi ilə bağlı məslələr üzrə hüquqi məsləhətlərin verilməsi;
 • Hüquqi şəxsin nizamnamə, təsis və digər sənədlərinin hazırlanması;
 • Hüquqi şəxsin birinci instansiya, apellyasiya və kassasiya məhkəmələrində, habelə digər qurumlarda maraqlarının müdafiəsinin həyata keçirilməsi.

            Təlim/mentorluq proqramlarının təşkili: 

 • Gənc hüquq müdafiəçilərinin praktik bacarıqlarının artırılması üçün hüququn müxtəlif sahələri üzrə silsilə təlimlərin həyata keçirilməsi;
 • Təlimlərdə iştirak edən gənclərin könüllü olaraq hüquqi yardım fəaliyyətinə cəlb edilməsi;
 • Gənc hüquqşünasların mentorluğa cəlb edilməsi.