Sadələşdirilmiş vergi nədir və ödəyiciləri kimlərdir?

Sadələşdirilmiş vergi kiçik və orta müəssisələr, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Hansı şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququna...
vergi

Müharibə veteranlarına hansı vergi güzəştləri olunur?

Mövcud qanunvericilikdə müharibə iştirakçılarının bir sıra hüquqları müəyyən edilmişdir. Buraya sosial-təminat, əmək hüquqları, eləcə də vergi güzəşti və azadolmalar daxildir. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci...
Vergilər

Əlavə dəyər vergisi nədir və onu kimlər ödəməlidir?

Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) dolayı vergilərdən biri olub, istehlakçılar, yəni müştərilər tərəfindən ödənilən bir vergi növüdür. ƏDV-nin dolayı vergi olması bu vergi növünün birbaşa...
Vergilər

VÖEN necə ləğv oluna bilər?

Vergi ödəyicilərinin vergi uçotundan çıxarılması və fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması qaydası fərqlidir. Fəaliyyətinə xitam vermək və vergi uçotundan çıxmaq üçün vergi ödəyicisi bir qayda olaraq uçotda...
10 rəqəmli vergi ödəyicilərinin eyniləşmə nömrəsi

VÖEN-i necə aça bilərik?

Sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxs (fərdi sahibkar) sahibkarlıq fəaliyyətinə başlanan günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna...
Vergilər

Vergi uçotu haqqında ərizə necə doldurulur?

“Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” forması fiziki şəxslərin vergi uçotuna qoyulması, habelə onların vergi uçotu məlumatlarında dəyişiklik edilməsi, fəaliyyətinə xitam vermiş fiziki şəxsin...
Məişət

Məişət zorakılığı ailə məsələsidirmi?

Məişət zorakılığı hadisəsi baş verərkən nə etməliyik?  Hər bir cəmiyyətdə məişət zorakılığına rast gəlinir ki, bu səbəbdən hər birimizin ətrafında məişət zorakılığının müxtəlif növlərinə...
Gömrük

Ölkəyə nəyi rüsumsuz gətirmək olar?

Ölkəyə gələrkən və gedərkən nə qədər mal, əşya və pul gətirə bilərik? Hansı miqdara qədər ödəniş tələb edilmir? Bu siyahı aşağdakı kimidir: -Şəxsi əşyalar Səfər zamanı şəxs...

Nəyi ölkəyə icazə ilə gətirə və apara bilərik?

Qanuna uyğun olaraq mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış mallar icazə əsasında aparıla və ya gətirilə bilər. Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış malların siyahısı aşağıdakı kimidir: -Mədəni sərvətlər. -Xidməti və mülki...
Gömrük nəzarət buraxılış məntəqəsi

Gömrük ödənişləri hansılardı?

Gömrük ödənişləri Gömrük Məcəlləsində, Vergi Məcəlləsində, “Gömrük tarifi haqqında”, “Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında” qanunlarında nəzərdə tutulmuş hallarda gömrük orqanları...