Ünvanlı dövlət sosial yardımı necə təyin olunur?

Ünvanlı dövlət sosial yardımı necə təyin olunur? Ailəni təmsil edən yetkinlik yaşına çatmış və əmək qabiliyyətli şəxs sosial yardım alınması üçün müraciət edə bilər. Bunun üçün...
Pensiyanın hesablanması

Əmək pensiyasının yenidən hesablanması qaydası necədir?

İşləyən əmək pensiyaçısı işləməyən əmək pensiyaçısı kateqoriyasına keçdikdə əmək pensiyası necə hesablanır? Qanunvericilikdə göstərilən şərtlərlə şəxsə əmək pensiyası təyin edildikdən sonra onun istəyindən asılı olaraq...

Fərdi əmək mübahisələri necə həll edilir?

Fərdi əmək mübahisəsi nədir? Əmək müqaviləsinin, kollektiv müqavilənin və sazişin şərtlərinin, tərəflərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, habelə əmək qanunvericiliyinin və digər normativ hüquqi aktların tətbiqi zamanı...
pul hesablanması

Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçinin hansı pul təminatları var?

İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi əsaslarından biri işçilərin sayı və ya ştatların ixtisar edilməsi ilə əmək müqaviləsinin ləğv edilməsidir. Belə olan halda, həmin əsasla...
Hakim

Hansı halda mübahisələrə inzibati məhkəmələrdə baxılır?

Hüquq münasibətlərinin genişliyi təkcə fiziki şəxslər arasında deyil, hüquqi şəxslər, eyni zamanda, fiziki şəxs və ya  hüquqi şəxslə inzibati orqan arasında da mübahisələrin yaranmasına...

Hansı yerlərdə tütün məmulatlarından istifadə qadağandır?

Tütün (siqaret) məmulatlarından istifadənin ətraf mühitə ziyanlı təsirini azaltmaq məqsədilə qanunvericilikdə həmin məmulatlardan istifadənin qadağan olunduğu bir çox yerlər nəzərdə tutulub. Həmin qadağan olunmuş yerlər...
Əngəllilər

Əlillik nədir və hansı şəxslər əlilliyi olan şəxs hesab olunur?

Əlillik - müxtəlif maneələrlə qarşılaşdığı zaman şəxsin digər şəxslərlə bərabər səviyyədə cəmiyyət həyatında tam və səmərəli iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi, əqli və...
Pul

Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat əməkdaşlarının sosial təminatları hansılardır?

Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat subyektləri kimlərdir? Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyətinin subyektləri qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyətini həyata keçirən xüsusi xidmət orqanlarıdır. (Həmin orqanlara...
Rüsumun hesablanması

Dövlət rüsumu hansı hallarda geri qaytarılır?

Dövlət rüsumu nədir? Dövlət rüsumu – dövlət orqanları və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar tərəfindən hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası zamanı göstərilən və hüquqi nəticələrin yaranmasına səbəb...

Mülki iddianın verilməsi qaydası necədir?

Öncəliklə, qeyd olunmalıdır ki, mülki iddia mülki mühakimə icraatı ilə yanaşı, həm də cinayət icraatında da verilə bilər. Bu halda mülki iddianın hər iki...