Daşınmaz əmlak obyektinə ünvan hansı hallarda verilir?

Daşınmaz əmlak obyektinə ünvan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 27 noyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi Qaydaları” na əsasən, aşağıdakı hallarda verilir:

• qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada torpaq sahəsi ayrıldıqda torpaq sahəsinə;

• qanunvericiliyə uyğun olaraq daşınmaz əmlak obyektinin inşası və ya quraşdırılması aparıldıqda və ya obyekt müvafiq qaydada istismara qəbul edildikdə;

• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada daşınmaz əmlak obyekti üzərində mülkiyyət hüququ tanındıqda;

• daşınmaz əmlak obyekti üzərində hüquqlar dövlət qeydiyyatına alındıqda;

• daşınmaz əmlak obyekti ayrı-ayrı hissələrə bölündükdə;

• daşınmaz əmlak obyektlərinin birləşməsi nəticəsində yeni daşınmaz əmlak obyekti yarandıqda.

Daşınmaz əmlak obyektinə ünvanın verilməsi prosesini Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidmətinin

• 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsinin tabeliyində olan Əmlak Xidmətləri Məkanı;

• ərazi idarələrinin və ya rayon şöbələrinin inzibati binaları həyata keçirir.

Vətəndaş müvafiq orqana aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

• Müşayət məktubu (dövlət orqanları və ya bələdiyyələr tərəfindən təqdim edildikdə);

• Ərizə nümayəndə tərəfindən təqdim edildiyi təqdirdə səlahiyyəti təsdiq edən etibarnamə;

• Xidmət haqqının ödənilməsi barədə sənəd;

• Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;

• Ərizə (fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim edildikdə);

• Daşınmaz əmlakın istifadədə olmasını təsdiq edən sənəd;

• Daşınmaz əmlakın icarədə olmasını təsdiq edən sənəd;

• Daşınmaz əmlakın mülkiyyətdə olmasını təsdiq edən sənəd;

• Nümayəndənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

Benefisiar.org

Oxunub: 627