Ərizə Nümunələri

Yaşayış sahəsinə istifadə hüququnun tanınmasına dair iddia ərizəsi.

Vəsatət Vəsatət ekspertiza – NÜMUNƏ

Vəsatət ekrpertiza Şikayət

Qərardaddan şikayət

Qarşılıqlı iddia ərizəsi

Ölkədən çıxışa məhdudiyyət – VƏSATƏT NÜMUNƏSİ

Ölkədən çıxışa məhdudiyyət (CM.449) – ŞİKAYƏT NÜMUNƏSİ

Öhdəliyin icrası Sərhəd Gömrük – İDDİA ƏRİZƏSİ NÜMUNƏSİ

Nikahın pozulması 2

Nikahin pozulması iddia ərizəsi 1

Nikahın ləğv olunmasına dair

Müharibə veteranı iddia ərizəsi – NÜMUNƏ

MMC məsuliyyət İDDİA ƏRİZƏSİ NÜMUNƏSİ

Kassasiya şikayəti – NÜMUNƏ 2

Kassasiya şikayəti – NÜMUNƏ

İddia reputasiya dəqiqləşdirmə – NÜMUNƏ

İşin təxirə salınmasına dair ərizə

İddia ərizəsi uşaq.icazə.

İddia ərizəsi pensiya

İcraatın dayandırılmasın dair ərizə

hərrac-qiymətləndirmə iddia ərizəsi

Ərizə torpağın d.e. üçün alınmasına dair

Ərizə 2

DƏDRX Ərizə – NÜMUNƏ

Əmlakın qanunsuz sahiblikdən geri qaytarılmasına dair iddia ərizəsi

Ərizə (İnzibati Məhkəməyə 1)

Cehiz əmlak mübahisəsi 1

Boşanma aliment 2

Apellyasiya şikayəti – NÜMUNƏ

Apellyasiya şikayəti 1

Apellyasiya şikayətinə ETİRAZ NÜMUNƏSİ

Alimentin ödənilməsi tələbinə dair Ərizə

Apellyasiya əlavə – NÜMUNƏ