Ərizə Nümunələri

Aliment məbləğinin artırılması tələbinə dair iddia ərizəsi

Aliment tələbinə dair iddia ərizəsi

Alimentin azaldılması tələbinə dair iddia ərizəsi

Alimentin ödənilməsi tələbinə dair ərizə

Alqı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi

Apellyasiya şikayəti

Atalığın müəyyən edilməsinə dair iddia ərizəsi

Borcun silinməsi tələbinə dair iddia ərizəsi

Cehiz əmlak tələbinə dair iddia ərizəsi

Cehiz əşyaların evdən çıxarılması tələbinə dair iddia ərizəsi

Çıxarışın verilməsinə dair iddia ərizəsi

Dəqiqləşdirmə ərizəsi

Əmək pensiyasının təyininə dair iddia ərizəsi

Əmlakın naturada bölgüsünə dair iddia ərizəsi

Ərizə (İnzibati məhkəməyə)

İddia ərizəsinə etiraz

İlkin mediasiya sessiyası üçün ərizə

İş üçün Məşğulluq İdarəsinə ərizə

İşə bərpa tələbinə dair iddia ərizəsi

İşin təxirə salınmasına dair ərizə

Kassasiya şikayəti

Kredit müqaviləsinin etibarsızlığına dair iddia ərizəsi

Maddi zərərin əvəzinin ödənilməsi tələbinə iddia ərizəsi

Mediasiya prosesinin tətbiqi barədə təklif

MMC-məsuliyyət-iddia ərizəsi

Müharibə veteranı statusunun verilməsi tələbinə dair iddia ərizəsi

Nikahın pozulması, aliment tələbinə dair iddia ərizəsi

Öhdəliyin icrası tələbinə dair iddia ərizəsi

Ölüm faktının müəyyən edilməsinə dair ərizə

Özünəməşğulluq proqramına müraciət üçün ərizə

Pul tələbinə dair iddia ərizəsi

Qarşılıqlı-iddia-ərizəsi

Qərardaddan şikayət

Qısamüddətli mühafizə orderinin verilməsi barədə ərizə

Qiymətləndirmə-hərraca dair iddia ərizəsi

Sağlamlığa dəyən maddi və mənəvi zərərin tələb olunmasına dair iddia ərizəsi

Torpağın dövlət ehtiyacları üçün alınmasına görə ədalətli əvəzin ödənilməsinə dair ərizə

Uşağın ananın (atanın) himayəsində qalmasına dair iddia ərizəsi

Uşağın xaricə aparılmasına razılıq verilməsinə dair iddia ərizəsi

Uşaqla ünsiyyətə dair iddia ərizəsi

Valideynlik hüququndan məhrumetməyə dair iddia ərizəsi

Vəsatət

Vəsatət ekspertiza – NÜMUNƏ

Vəsatət ekspertiza – NÜMUNƏ

Yaşayış sahəsindən istifadə hüququnun itirilmiş hesab edilməsinə dair iddia ərizəsi

Yaşayış sahəsindən qeydiyyatdan çıxarılmaya dair iddia ərizəsi

Yaşayış sahəsindən qeydiyyatdan çıxarılmaya dair polis idarəsinə ərizə

Yaşayış sahəsinə istifadə hüququnun tanınmasına dair iddia ərizəsi