Hüquqşünas

Azərbaycan hüququ: fəlsəfəsi və gerçəkləri (V yazı)

Hüquq elmi (beşinci yazı) Hüquq elmini hüquq doqmatikası və ya analitik yurisprudensiya adlandırırlar. Onun tədqiqat predmeti qanunvericilik, hüquqla tanınan adətlər, geniş anlamda qanunvericiliyin tətbiqi, təfsiri, məhkəmə...
Dustaq

Təkadamlıq kamera cəzası barbarlıqdırmı?

Pandemiyanın pik periodunda hamımızın evlərə sıxışdırıldığı vaxtı, çox güman ki, hər kəs xatırlayar. 8103-ə mesaj göndərmədən evdən çıxa bilmirdik və bu icazənin müddəti də...
Yeni tikili

Mənzilimizi necə idarə edək?

  Müdafiəsiz qalmış özəl mülkiyyətdə MTK özbaşınalığı adlı sonuncu məqaləmdə mənzil-tikinti kooperativlərinin mənzil idarəçiliyində törətdikləri qanunsuzluqlar, sakinləri incitmələri və qanunvericiliyin onlara verdiyi müvəqqəti hüquqdan sui-istifadə...
Hüquqşünas

Publuk hüquqi şəxslər: cavabsız suallar

“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Qanun (bundan sonra – PHŞ) 2015-ci il dekabrın 29-da, onun tətbiqi barədə Prezident Fərmanı 2016-cı il fevralın 3-də qəbul edilib....
Hüquqşünas

Humanist soyğunçuluq

Cinayət hüququ mütəxəssisi deyiləm. Az-çox bildiyim sahə mülki qanunvericilikdir. Buna baxmayaraq hüquqçu olduğumdan bəzən başqa hüquq sahələrində problemli saydığım məsələlərə münasibət bildirməyə çalışıram. Təbii ki,...

Qanunvericilikdə zaminlik hüquq münasibətlərinin yeri və tənzimlənməsi qaydaları

1.Giriş Hal-hazırda məhkəmə təcrübəsində ən çox rast gəlinən hüquqi problemlər içərisində zaminlik hüquq münasibətləri ilə əlaqədar yaranan çətinliklər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədə ərizəçilərin...
Tələbə

Borc verilməsi və onun geri alınması ilə bağlı problemlər, onların həlli qaydası

BORC MÜNASİBƏTLƏRİNİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN QƏDİM DÖVR ASPEKTLƏRİ Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində borca aşağıdakı kimi anlayış verilmişdir: “qaytarılmaq şərti ilə birindən alınan və ya birinə verilən...
Hüquqşünas

Hey­və­rə qa­nun­ve­ri­ci­lik

Bu ba­rə­də də­fə­lə­lər­lə yaz­mı­şam. Möv­zu­ya qa­yı­dış bir ne­çə amil­lə bağ­lı­dır. Bi­rin­ci, heç nə də­yiş­mir. İkin­ci, bü­tün mə­də­ni dün­ya­da qa­nu­nun di­li onun də­qiq ic­ra­sı­nın qa­ran­ti­ya­la­rın­dan sa­yı­lır. Avro­pa­da...

Taym-çarter və reys çarteri müqavilələri: yüküm var, gəmim yox, nə etməliyəm?

Gəmilər, qayıqlar və digər istirahət gəmiləri çox vaxt onları mülk kimi satın alan çoxlu sayda şəxslərə məxsus olur. Lakin onlar özləri bu gəmilərdən malların...

Əqli mülkiyyətə qısa baxış: Əqli mülkiyyət və onun növləri

Bu məqalə özündə Əqli Mülkiyyətlə bağlı olan bir neçə məsələni əhatə edir. Əsas məqsəd: Əqli Mülkiyyətin daxilində onun formalarına qısa və ümumi bir baxışın...