Doktor

Səhv tibbi xidmət göstərilən zaman nə etməlisiniz?

Aktual məsələlərdən biri də tibbi xidmətlərin  göstərilməsi zamanı  vətəndaşların həyat və sağlamlığına dəyən zərərin kimlər tərəfindən ödənilməsidir. Praktikada bu məsələ çox zaman çətinliklər yaradır. Çünki...
reklam

Yol kənarında reklam qurğularının yerləşdirilməsi ilə bağlı tələblər

Reklam qurğularının yol kənarında yerləşdirilməsinə dair tələblər “Reklam qurğularının yol kənarında yerləşdirilməsi Standartları” nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 18...

Kirayə müqaviləsi ilə bağlı vacib məqamlar

Yeni tədris ilinin başlanması mənzil bazarında kirayəyə verilən evlərin sayının çoxalmasına gətirib çıxarır. Amma təəssüflər olsun ki, vətəndaşlar bəzən kirayə müqaviləsi bağlamadan şifahi razılığa...
Əngəllilər

Əlilliyin müəyyən edilməsi qaydalarında hansı yeniliklər nəzərdə tutulub?

Əlillik təyinatının dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırılmış təkmil qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar hazırlanmış "Əlilliyin müəyyən olunması meyarları" ilə bağlı qaydalar 2022-ci ilin iyulun 1-i tarixindən etibarən tətbiq...
Heyvan

Sahibi heyvanlara görə hansı məsuliyyəti daşıyır?

Bütün canlılara hörmətlə yanaşmaq insan üçün mənəvi bir borc hesab olunur. Xüsusilə də ev heyvanlarına münasibətdə. Baytarlıq, sanitaiya-gigiyena, səs-küy və digər normaları pozmamaqla, şəhərdə...
Sığorta sistemi

Sosial sığorta nədir və o necə tətbiq edilir?

Sosial sığorta – “Sosial sığorta haqqında” qanunda nəzərdə tutan hallarda işçilərin əmək münasibətləri prosesində itirdikləri gəlirlərinin müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə əvəzinin ödənilməsi, habelə...
Nikah

Məhkumlar nikaha necə daxil ola bilərlər?

Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 12-ci maddəsinə əsasən nikah yaşına çatmış kişilər və qadınlar bu hüququn həyata keçirilməsini tənzimləyən milli qanunvericiliyə müvafiq olaraq, nikaha daxil...
Sahublik

Əşyaya sahiblik hüququ nədir?

Sahiblik əşyaya faktiki sahibliyə nail olmaqla yaranır. Əşyaya faktiki sahibliyə nail olmaq o deməkdir ki, sahibliyin obyekti olan əşya onun sahibinin faktiki ağalığında olur,...
“xeyirxah ölüm”

Evtanaziya nədir və onu etmək hansı məsuliyyəti yaradır?

Günümüzdə dünya mediasında aktual məsələlərindən biri də evtanaziyadır. “Euthanatos” yunan sözü olub, “xeyirxah ölüm” deməkdir. Evtanaziya sözü ilk dəfə XVII yüzillikdə F.Beykon tərəfindən işlənib...
Yanğın

Meşələrdə yanğın təhlükəsizliyi necə təmin edilməlidir?

Son zamanlar ən aktual məsələlərdən biri də meşə yanğınlardır. Meşə yanğınları ən geniş yayılmış yanğın növüdür. Meşə yanğınları - əsasən kortəbii hadisələrlə yayılan yanğına deyilir. Azərbaycan...

Faydalı