Təhsildən kənar qalmış şəxslərin təhsil alması necə tənzimlənir?

Fərdi təhsil nədir? Müxtəlif səbəblərdən uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər, eləcə də ümumi təhsil müəssisələrində hər hansı sahə üzrə xüsusi istedadı ilə fərqlənən...

İşçilərin fərdi və kollektiv hüquqları hansılardır?

İşçilərin fərdi hüquqları aşağıdakılardır: Öncəliklə, işçi dedikdə qanunla hansı şəxslərin nəzərdə tutulduğunu aydınlaşdırmaq məqsədəuyğundur. Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsində işçiyə işəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək...

Əsassız varlanma nədir?

Əsassız varlanma hansı öhdəliklərə aid edilir? Öncəliklə qeyd olunmalıdır ki, Mülki Məcəllənin 14.2-ci maddəsində hüquq və öhdəliklərin yaranma əsaslarından biri kimi əsassız varlanma göstərilmişdir....

Reklam haqqında əsas anlayışlar və ümumi tələblər hansılardır?

Reklam nədir? Reklamla əlaqəli ümumi müddəalar “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu ilə tənzimlənir. Qanunun 2-ci maddəsində reklamın anlayışı verilərək qeyd olunub ki, reklam istehlakçısının diqqətini...

Lizinq müqaviləsi nədir və tərəfləri kimlərdir?

Lizinq müqaviləsi nədir və digər mülki müqavilələrdən nəyə görə fərqlənir? Lizinq münasibətləri, əsasən, üçtərəfli münasibətlər olmaqla lizinq verən, lizinq alan və satıcı (mal verən) arasındakı...

Sığorta ödənişinin verilməsindən hansı hallarda imtina olunur?

Sığorta ödənişi nədir? Sığorta ödənişi sığorta hadisəsi baş verdikdə icbari sığorta qanunlarına və ya sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyasıdır. Sığorta ödənişinin məbləği necə müəyyən...

İctimai nəqliyyatda sərnişinlərin hansı hüquqları var?

  sərnişin daşımaları üçün açılmış istənilən marşrut üzrə istənilən nəqliyyat növünə bilet almaq (gediş haqqı ödəniş aləti ilə ödənildiyi hallar istisna olmaqla); alınmış biletə uyğun...

Polis hansı hallarda xüsusi vasitədən və odlu silahdan istifadə edə bilər?

Polis əməkdaşı tərəfindən hər hansı şəxsə qarşı fiziki qüvvə, xüsusi vasitə və ya odlu silahdan istifadə olunması halları "Polis haqqında" Qanunun 26-cı və 27...
Pul

Sağlamlığa vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi qaydası necədir?

Zərərin hansı növləri var? Zərərin iki növü vardır: Mənəvi və maddi zərər Mənəvi zərər insanın anadangəlmə və ya qanun əsasında ona mənsub olan şəxsi qeyri-əmlak xarakterli (şərəf, ləyaqət,...

Evlər hansı hallarda icbari sığortaya cəlb edilir?

Əmlak sığortası zamanı sığortalanan risklər hansılardır? Əmlakın sığortası zamanı əmlakın zədələnməsi, itirilməsi (məhv olması) və çatışmazlığı, eyni zamanda əmlak hüquqlarının itirilməsi ilə bağlı risklər sığortalanır. Hansı...