Bankdakı əmanətlərə görə kompensasiya necə alınır?

Əmanət  nədir? Hesablanmış faizlər də daxil olmaqla, bankın milli və xarici valyutada qəbul etdiyi,  həmçinin qanunvericiliyə və ya müqaviləyə əsasən geri ödəməli olduğu pul...
PX

Penitensiar sistemdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimat

Ədliyyə Nazirliyi “Azərbaycan Respublikasının penitensiar sistemində təhlükəsizlik tədbirləri və onların tətbiq edilmə qaydaları haqqında təlimat”ı təsdiq edib. Bu Təlimat Avropa Penitensiar Qaydalarının, işgəncələrin, qeyri-insani, ləyaqət alçaldan...
Yanğın

Meşələrdə yanğın təhlükəsizliyi necə təmin edilməlidir?

Son zamanlar ən aktual məsələlərdən biri də meşə yanğınlardır. Meşə yanğınları ən geniş yayılmış yanğın növüdür. Meşə yanğınları - əsasən kortəbii hadisələrlə yayılan yanğına deyilir. Azərbaycan...

Aliment ödəməyən şəxsi hansı cəza gözləyir?

Aliment mövzusunda ən ciddi problem alimentlə bağlı məhkəmə qətnamələrinin icra edilməməsidir. Alimentin tutulması tələbinə dair icra işini icra etməkdən boyun qaçıran, gizlənən və ya yeri...
İXM

Sağlamlıq əleyhinə olan inzibati xətalar

İnzibati Xətalar Məcəlləsi (İXM) ilə qorunan ictimai münasibətlərə qəsd edən, hüquqazidd olan, təqsirli sayılan (qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilən) və inzibati məsuliyyətə səbəb olan...
Sənədlər

Ölümün qeydiyyatı necə aparılır?

Ölümün qeydə alınması ölmüş şəxsin yaşamış olduğu yerdə və ya ölümün baş verdiyi yerdə Qeydiyyat şöbəsi, konsulluq idarəsi və icra hakimiyyətinin nümayəndəliyi tərəfindən aparılır....

Tikintiyə dair hansı tələblər və cəzalar var?

Hər hansı torpaq sahəsində tikinti obyektinin, xüsusilə də binanın tikintisinə yalnız həmin torpaq sahəsinin avtomobil yoluna çıxışı olduğu hallarda yol verilir. Bəs tikinti obyekti, xüsusilə...

Kimlər vərəsə ola bilər?

Hər hansı şəxsin dünyasını dəyişdikdən sonra onun övladları, və ya digər yaxın qohumları arasında miras bölgüsü ilə bağlı mübahisələr yarana bilər. Mülki Məcəlləyə əsasən...
Əmlak

Daşınmaz əmlakın elektron qeydiyyatı necə həyata keçirilir?

Daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı daşınmaz əmlakla bağlı hüquqların əmələ gəlməsinin, məhdudlaşdırılmasının (yüklülüyünün) başqasına keçməsinin və bu hüquqlara xitam verilməsinin dövlət tərəfindən tanınması və təsdiq...

Nəyi ölkəyə icazə ilə gətirə və apara bilərik?

Qanuna uyğun olaraq mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış mallar icazə əsasında aparıla və ya gətirilə bilər. Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış malların siyahısı aşağıdakı kimidir: -Mədəni sərvətlər. -Xidməti və mülki...