Hüquqşünas

Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı işlərdə ekspertiza təyin edilməsinə dair

Təbii ki, bu yazıda məsələnin əsasən prosessual aspektlərindən danışılacaq. “Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı işlərdə ekspertiza təyin edilməsinə ehtiyac varmı” sualına cavab verməzdən öncə...
Gömrük

Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi qaydaları

Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” sisteminə əlavə olaraq digər buraxılış sistemləri aşağıdakılardır: “Mavi dəhliz” – əvvəlcədən elektron formada təqdim...
Dustaq

Təkadamlıq kamera cəzası barbarlıqdırmı?

Pandemiyanın pik periodunda hamımızın evlərə sıxışdırıldığı vaxtı, çox güman ki, hər kəs xatırlayar. 8103-ə mesaj göndərmədən evdən çıxa bilmirdik və bu icazənin müddəti də...
Hüquqşünas

Rəqəmsal vətəndaşlıq

İnformasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə gündəlik həyatımızı kompüter, telefon və s. bu kimi vasitələrsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. İnformasiya texnologiyaları dedikdə kompüter...
Hüquqşünas

“Şirinlik”, yoxsa rüşvət?

Hədiyyə vermək insana verilən dəyərin göstəricisidir və bütün mədəniyyətlərdə hədiyyələşmək müsbət hal hesab olunur. Bu, həmçinin sosial münasibətlərin qurulmasında da faydalıdır. Bununla belə, vəzifəli...
Pasportlar

İkili vətəndaşlığın problemləri və həll yolları

Kimlər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı hesab olunur? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanununun 1-ci maddəsində deyilir ki, “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə görə, Azərbaycan dövlətinə mənsub olan,...
Hüquqşünas

Azərbaycan hüququ: fəlsəfəsi və gerçəkləri (V yazı)

Hüquq elmi (beşinci yazı) Hüquq elmini hüquq doqmatikası və ya analitik yurisprudensiya adlandırırlar. Onun tədqiqat predmeti qanunvericilik, hüquqla tanınan adətlər, geniş anlamda qanunvericiliyin tətbiqi, təfsiri, məhkəmə...
Hüquqşünas

Azərbaycan hüququ: fəlsəfəsi və gerçəkləri (IV yazı)

Məhkəmə hakimiyyəti (dördüncü yazı) Yuxarıda qeyd etdim ki, hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipinə görə, məhkəmə hakimiyyəti hakimiyyətin müstəqil qoludur. Məhkəmə hakimiyyəti qanunverici və icra hakimiyyətinin qanunları pozmasının qarşısını...
Hüquqşünas

Azərbaycan hüququ: fəlsəfəsi və gerçəkləri (III yazı)

İcra hakimiyyəti Bizdə qanunvericilik var, hüquqyaratma prosesi yoxdur. Birinci formal qanunlar yaratmaqla, ikinci hüquq qanunları yaratmaqla məşğul olur. Birinci – hakimiyyətin hüququnu, ikinci – hüququn...
Hüquqşünas

Publuk hüquqi şəxslər: cavabsız suallar

“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Qanun (bundan sonra – PHŞ) 2015-ci il dekabrın 29-da, onun tətbiqi barədə Prezident Fərmanı 2016-cı il fevralın 3-də qəbul edilib....